Yatırım

Yatırım

 

Yatırım Komisyonu, üyeler arasında yapılması mümkün olabilecek yeni yatırım alanlarının tespit edilmesi için çalışır, ortaya çıkan alanlarla ilgili olarak yatırım yönlendirme çalışmaları yapar.

Yeni proje üretimi ile ilgili olarak teşvik edici bir sistemin meydana gelmesini ve yürümesini sağlar.

Ulusal ve Uluslararası yatırım alanı olarak gelişen konularla ilgili araştırma yapar, tespitlerde bulunur ve bunları üyelerle usulüne uygun olarak paylaşır.

Yatırım yapmaya uygun alanlar oluşturur, üyelerin beraber iş yapma potansiyelini harekete geçirici organizasyonlar yapar.

Ortak yatırım yapmak üzere vakıf yönetiminden oluşan bir komisyon ile şirketler ve kooperatifler kurulmasına öncülük eder ve yönetimlerini takip eder.

Scroll to Top