ATİK(Açılım Ticaret ve İhracat)

ATİK(Açılım Ticaret ve İhracat)

 

Atik, başta Girişimci İşadamları Vakfı Konya Şubesini Dünyada bilinir hale getirmek için çalışır ve GİV KONYA üyelerinin uluslararası düzeyde ticaret yapmaları için gerekli çalışmaları organize eder. Atik, uluslararası ticari istihbaratı sağlayarak üyelerine ihracat ve ithalat imkânı sunar.

Uluslararası geziler organize ederek, yeni iş fırsatları oluşturur ve uluslararası fuarlara katılım göstererek üyelerine tecrübe kazandırır. Ülkelerin temsilcileri ile gerekli temasları oluşturarak GİV hakkında algı oluşturur. Diğer ülkeler ile kurduğu temaslar neticesinde Ülkemize işadamı heyetleri getirir. Organize ettiği eğitimlerle dış ticaret hususlarında bilgilendirmelerde bulunur.

·        Üyelerimizin vakıfça belirlenen hedeflere açılımını ve ticaret ilişkilerinin gelişimini sağlamak ile yükümlüdür.

·        İş dünyasının daha verimli ve daha çok üretmesi ve ihracatı için gerekli temel hizmet ihtiyacını ve birçok üründeki ihtiyaç zincirini karşılar.

·        Üreticinin ihracat için gerekli işlemlerinin hızlı ve tek noktadan çözümünü sağlayarak zaman ve maddi kayıplarının önüne geçer.

·        Sanayinin ihtiyaç duyduğu sektörler arası entegrasyon ve işbirliğine köprü olur.

·        İş dünyası yetkilileri arasındaki iş birliğini geliştirir, kurumsal ve ferdi iletişim ağlarını kurar, sürdürülebilir iş alanlarını oluşturur.

·        Üyelerimizin vakıfça belirlenen hedeflere açılımını ve ticaret ilişkilerinin gelişimini sağlamak ile yükümlüdür.

·        İthalat-#ihracat alanında eğitimler, seminerler ve paneller düzenleyerek ülkemizin ve üyelerimizin dış ticaret faaliyetlerinin, ihracat satışlarının artırılmasına katkı sağlar.

·        Üyelerini ulusal ve uluslararası etkinlikler, fuarlar, fuarlarla ilgili teşvikler ve destekler hakkında bilgilendirir.

·        Kurumsal ilişkilerde üyelerin iletişim kanallarını hazırlar.

·        Resmi organlar tarafından koordine edilen iş gezilerini takip eder ve üyelerin bilgilenmesini ve katılımını sağlar. Dış Ticaret alanında önem arz eden kurum ve kuruluşların       yöneticileri ile bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunur, bu kişilerin bilgi ve tecrübelerinden üyelerimizin istifade etmesini sağlar; Yurtdışından ülkemizi ziyarete gelen heyetleri ağırlar, üyelerimizle buluşturur.

·        Diğer ülkelerdeki faaliyetlerini arttırmak için yurtdışı ticari geziler düzenler, B2B (ikili iş görüşmeleri) organizasyonları yapar, yurtdışı fuarları organize eder veya mevcut fuarlara katılım sağlar.

Scroll to Top