Mali ve İdari İşler

Mali ve İdari İşler

 

  • Vakfımızın misyon ve vizyonu çerçevesinde, mali ve idari işler ile ilgili alternatif çözümler üretmek, yurtiçi ve yurtdışı kaynak, iş, çalışma ve ekonomi ile ilgili gelişen yapıları yakından takip edip üyelerimizin kullanımına hazır hale getirmek
  • Proje ve iş teklifleri olan veya Türkiye’de yatırım ve proje çalışmalarını arttırmayı düşünen yerli ve yabancı yatırımcıların üyelerimiz ile birlikte yapabilecekleri konularda stratejiler geliştirmek
  • Kısaca; Girişimci İşadamları Vakfı’nın faaliyetleri ve hedefleri çerçevesinde ilişkide olunan değerli Kamu ve Özel kurum ve kuruluşların  yöneticileri ile birlikte var olan ilişkileri, sürekli ve verimli hale getirmek,
  • Üyelerimiz için ticari, kültürel, istihdam ve iş geliştirme faaliyetlerine yönelik, kalıcı, sürdürülebilir, sonuç alıcı yaklaşımlarda bulmak; geliştirmek ve uygulamak, paneller ve seminerler düzenleyecek şekilde ulusal ve uluslararası altyapı çalışmaları yapmak
  • Vakfımıza teklif edilen; verimli, değerlendirmeye ve uygulamaya müsait projeler için altyapı çalışmaları yapmak. Belirli bir fon ayrılmasını sağlayarak, bu fonun kullanım kriterlerinin belirlenmesinden sonra, bu projelerin uygulamaya geçirilmesi ile ilgili gereken çalışmaları yürütmek. 
  • Konseyin geliştirdiği, ticari getirisi olacak bu projelerin üyelerimize örnek olacak şekilde uygulamasının yapılması da fayda ve açılım getireceği gibi yeni imkânların meydana gelmesine yardımcı olacaktır.
  • Ulusal ve uluslar arası proje, iş geliştirme, finans, değerleme kuruluşları girişimcileri destekleyen  sivil toplum kuruluşları, hibe kredi ve imkan sağlayan kurum ve kuruluşlarla ilişki kurmak ve geliştirmek, meydana gelecek iş ve sermaye imkanlarını üye ve girişimci firmalarımızla paylaşma zeminleri hazırlamak
Scroll to Top