Birimler

Birimler

Spor Bilimleri Fakülte Dekanlıklarının Dikkatine

 

            Spor Bilimleri Fakülteleri Dekanlar Konseyi (SPORDEK) beşinci Genel Kurul Toplantısı 15.11.2019 tarihinde saat 16.30’da 17.Spor Bilimleri Kongresi esnasında Aska Otel Antalya Lara da yapılacaktır. Toplantıda görüşülecek konular ile ilgili gündem maddeleri aşağıda sunulmuştur.  Fakülte Dekanı olarak toplantıya katılmanızı, şahsınızın katılamaması durumunda ilgili Dekan Yardımcısının katılımının sağlanması konusunda gereğini saygı ile arz ve rica ederim.

 

                                                                                                                                                                                         Prof.Dr.Mitat KOZ

                                                                                                                                                                                                 Başkan

                                          

Gündem:

  1. Açılış ve genel konularda bilgilendirme
  2. Spor Bilimleri Fakülteleri çekirdek eğitim programlarının oluşturulması ile ilgili yapılan çalışmaların değerlendirilmesi.
  3. Spor Bilimleri Derneği akreditasyon çalışmalarının değerlendirilmesi.
  4. SPORDEK Yürütme Kurulu üye seçimi.
  5. Bir sonraki toplantı yeri ve tarihi.
  6. Dilek ve temenniler.
  7. Kapanış                                            

 

 

Not: Toplantıya katılıp katılamayacağınızı en geç 01.11.2019 tarihine kadar 0312-4171115 veya 0541-2443182 numaralı telefona bildirmenizi rica ederiz.

Scroll to Top