Tanıtım, Medya ve Organizasyon

Tanıtım, Medya ve Organizasyon

 

Başta “Türkiye Girişimci Buluşması Zirvesi ve Sergisi”, “Girişimci Buluşmaları” toplantıları olmak üzere yıl içerisindeki bütün GİV faaliyetlerini tanıtan duyuru haber ve bültenleri yayınlar.

Programların video kayıt, fotoğraf çekimini gerçekleştirir. Haber ajansları başta olmak üzere basın yayın organları ile iletişimi sağlar. Basın duyuru ve haber bültenlerini hazırlar. Program haber ve kayıtlarını arşivler. Basın medya ilişkilerini, toplantılarını organize eder. GİV web sitesini ve sosyal medya hesaplarının(Linkedn, İnstagram, Twitter, Facebook v.b) yönetim ve takibini yapar.

GİV tanıtım metin ve filmlerini hazırlar. Ülke gündeminde yer tutan önemli hadise ve gerekli durumlarda GİV adına basın bildirisi yayınlar. Basın yayın kurum ve kuruluşlarına vakıf adına ziyaretler yapar, katkı sunacak her türlü çalışma “Tanıtım, medya ve organizasyon ”un kapsam alanına girer.

GİV komisyon başkanlarının GİV faaliyetleri ile ilgili röportaj, yazı ve mülakat bilgilerinin yazılı ve görsel medyada yer alması sürecini takip eder ve web ve sosyal medya aracılığıyla paylaşılmasını sağlar.

Dergi, katalog, broşür ve bülten gibi tanıtım ile ilgili diğer çalışmaların başarılı bir şekilde programlanmasını, yürütülmesini ve yönetilmesini sağlamak için çalışır.

Scroll to Top